Cookie Policy

เมื่อท่าน (“ท่าน”, “ผู้ใช้งาน”) ใช้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราขอให้ท่านอ่านข้อมูลข้างล่างอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าเราเก็บและใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของเรา เช่น Mobile Website และ Mobile Application (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา”) อย่างไร

เราจึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา

ทั้งนี้ เราอาจอัปเดต และแก้ไขนโยบายคุกกี้ของเราฉบับนี้ (“นโยบายคุกกี้”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลาโดยประกาศนโยบายคุกกี้ฉบับล่าสุดที่ https://www.cloud11bangkok.com/cookie-policy ดังนั้น โปรดเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โปรดทราบว่านโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่ https://www.cloud11bangkok.com/privacy-policy เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ใน บราวเซอร์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราใช้คุกกี้ในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล เช่นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของเราในอดีต ทั้งนี้ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ทั้งสองประเภท คือ คุกกี้ของเราเอง (สร้างโดยเว็บไซต์ของเรา) และ คุกกี้ของบุคคลภายนอก (สร้างโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) โดยเราไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้ที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกได้ และบุคคลภายนอกนั้นมีนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเอง

ประเภทของคุกกี้

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

  คุกกี้ประเภทนี้ คือ คุกกี้ที่สำคัญต่อเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่จะทำให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันและความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างได้มาตรฐาน

 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อสร้างเพื่อให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จากท่าน โดยจะเก็บข้อมูล เช่น จำนวนผู้ใช้งาน สัดส่วนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว แหล่งที่มาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

 3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราจดจำสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้เลือกในอดีตและกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เช่น จดจำภาษาที่เลือกใช้ เป็นต้น

 4. คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย/โฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อรวบรวมความสนใจของผู้ใช้งาน และกำหนดเป้าหมายและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

สำหรับเรื่องระยะเวลาการเก็บคุกกี้นั้น คุกกี้แบบเซสชันนั้นจะเก็บไว้ชั่วคราวและจะลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะถูกเก็บเท่าที่จำเป็นและภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยท่านมีสิทธิลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการที่ระบุในหัวข้อข้างล่างนี้

รายชื่อคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ของเรา

โปรดคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้เพื่อดูรายชื่อคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ของเรา

[LINK TO List of Cookies]

ท่านจะลบและจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องมือของท่านได้โดยตรง โดยไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ในเครื่องมือของท่าน และสามารถจัดการเลือกใช้งานคุกกี้ของท่านได้เองที่ [LINK TO COOKIE SETTING].

หมายเหตุ: การจัดการการเลือกใช้งานคุกกี้นี้จะส่งผลต่อการเก็บคุกกี้หลังจากการตั้งค่า แต่จะไม่ได้ลบคุกกี้ที่เคยจัดเก็บมา

When you (“you”, “user”) use or visit our Website, we may use the technology of cookies to collect your usage data to recognize your visit and collect information about how you use that Website.

Please read the below information carefully to understand how we collect and use cookies and other similar technology on our website and other platforms such as mobile application, or mobile phone (collectively referred to as “Website”).

We therefore prepare this Cookie Policy to help you understand and feel more confidently about our use of cookies.

We may also update and revise our Cookie Policy (“Cookie Policy”), in whole or in part, at any time, by posting an updated version at https://www.cloud11bangkok.com/cookie-policy. Please visit us to review our current version of Cookie Policy from time to time.

Please note that this Cookie Policy is part of Privacy Policy, please also read our Privacy Policy at https://www.cloud11bangkok.com/privacy-policy to understand how we collect, use, or disclose personal data as well as your rights under the Personal Data Protection Act, B.E. 2562.

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text files, used for storing web usage data on your browser, computer, or mobile device when you are accessing our Website. We use cookies for collecting and storing data, for example, collection of web usage data, and recognition and record of past visits. However, using cookies will not be harmful to your computer devices.

On our Website, we use both first-party cookies (created by our Website) and third-party cookies (created by third-party’s website). Please note that we do not have access to those third-party cookies and their providers will have their cookie and privacy policies, which we encourage you to read.

TYPES OF COOKIES

 1. Strictly Necessary Cookies:

  Strictly necessary cookies are essential for the Website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the Website.

 2. Analytics/Performance Cookies

  Analytical/Performance cookies are used to understand how you interact with the Website. These cookies help provide information on metrics the number of users, bounce rate, traffic source, etc.

 3. Functionality Cookies

  Functionality cookies are used to allow us to remember the preferences you have made in the past, such as your language.

 4. Targeting/Advertising Cookies

  Targeting/Advertising cookies are used to gather users’ interests to provide advertisements that match your particular interests.

For the cookies storage period, session cookies will be kept temporarily and automatically deleted after you close the browser. Other types of cookies will be kept as long as necessary in the specific period. However, you have a right to delete those cookies at any time by the methods described below.

LIST OF COOKIES WE USE

Please click the link below to see list of cookies we use on our Website

[LINK TO List of Cookies]

HOW TO DELETE AND MANAGE YOUR COOKIES

You may delete cookies that are stored on your device directly in your browser setting and manage your cookie preferences at [LINK TO COOKIE SETTING].

Remark: Managing your cookie preferences will affect the way cookies are kept in the future and will not delete any existing cookies from your browser.